Adempauze

AdemPauze

NIEUW


Wandeltherapie


Groepsbegeleiding

- slaap,

- burn-out 

- krijg vat op je leven Er worden voorlopig geen nieuwe face to face begeleidingen meer opgestart.


Nieuwe aanmeldingen kunnen zich aanmelden voor een  ONLINE TRAJECT en WANDELTHERAPIE. Interesse? Je kan zelf een momentje kiezen in mijn online agenda. Bij vragen: zie contactgegevens. 

Wie ben ik

Ik ben Mia Schuermans (°1987). Ik ben klinisch (afgestudeerd in 2013) en neuropsychologe (2011). Ik ben moeder van twee kinderen. Ik ben vrouw van een lieve en behulpzame man. Ik ben dochter. Zus. Tante. Meter. Vriendin. Collega. Dierenliefhebber. Foodie. Creatieveling. Mens. ... Zo kan ik nog wel even doorgaan. 


Een aantal jaar geleden heb ik mijn weg gevonden van Maasmechelen -waar ik ben opgegroeid- naar Koersel -waar we nu wonen en leven-.


Sinds 2017 doe ik consulten binnen mijn privépraktijk in ons huis. Daarnaast was ik - tot eind 2021- één dag in de week verbonden aan het Medisch Centrum Huisartsen te Maasmechelen. Momenteel zit ik één dag in de week in de huisartenpraktijk de Mouterij in Koersel. 


Als hulpverlener streef ik naar een goede therapeutische relatie, wederzijds vertrouwen en een op-maat-benadering waarbij je persoonlijke noden en verwachtingen zeer belangrijk zijn. Ik werk voornamelijk vanuit de principes van de cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapy. 

Opleidingen

Basisopleiding


Master klinische psychologie - Katholieke Universiteit Leuven- Diploma behaald op 12-09-2013, onderscheiding


Master Neuropsychologie - Universiteit Maastricht - Diploma behaald op 30-09-2011


Bachelor Cognitieve Psychologie - Universiteit Maastricht- Diploma behaald op 31-08-2010

Verdieping


Lichaamswerk (online opleiding, november 2023)


Opleiding wandelcoach (juli 2023, AIHP)


EFT, Emotional Freedom Techniques (online opleiding, 2023)


ACT voor gevorderden, zesdaagse opleiding (Allegre Hasselt) 2019


Minfulnesscoach en Mindfull selfcompassion (Afstandsonderwijs, Allegre respectievelijk) 2018


Interne opleiding 'eetstoornissen' (Centrum Eetstoornissen) 2016


Basisopleiding ACT voor therapeuten (Allegre Hasselt) 2016


Korte training - Omgaan met probleemdrinkers (Educatieve Academie) December 2015


Korte training - Mindful rouwen (Educatieve Academie) December 2015


Jaaropleiding koppeltherapie (Educatieve Academie) 2014-2015


Inleiding in het systeemtheoretisch denken (Interactie academie) September 2014


Workshop: Empowerment, enkele gesprekstechnieken uit de narratieve therapie 2013

Praktische Informatie

AfsprakenAfspraak maken


U kan op eigen initiatief een afspraak maken of na doorverwijzing van uw arts. 


Zie hiervoor contactgegevens.


Afspraak annuleren


Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden, mits dit ten minste 12u op voorhand gebeurt. U kan uw afspraak annuleren per telefoon (sms of voicemail) of e-mail. Voor een te laat geannuleerde afspraak of een no-show wordt een verzuimvergoeding aangerekend. 


Indien je meer dan een kwartier te laat bent op een afspraak wordt de afspraak best verplaatst naar een ander moment. Ook dan gelden bovenstaande regels. 


Verloop begeleidingIntakefase


Tijdens een eerste gesprek worden de klachten (aard en ontstaan van klachten, evt secundaire klachten) in kaart gebracht.Daarnaast wordt ook naar je levensgeschiedenis en persoonskenmerken gevraagd.


Op het einde van deze eerste afspraak wordt beslist of verdere begeleiding aangewezen lijkt. Ook wordt er een inschatting gemaakt of begeleiding via de conventie (aan een verminderd tarief) mogelijk is. 


Tijdens ons tweede en derde gesprek gaan we dieper in op een aantal belangrijke elementen binnen de leergeschiedenis.


Behandelfase 


Na deze intakefase gaat de meer inzichtgevende begeleiding van start.


Gesprekken vinden idealiter plaats om de twee a drie weken. 


Afrondingsfase


Wanneer de veerkracht beter wordt en de klachten minderen kunnen we overgaan tot ondersteunende opvolging (eenmaal per maand of minder frequent).


Een afrondend gesprek oftewel een evaluatiegesprek in kader van hervalpreventie is altijd aangewezen. 

Klachten


Zowel  (jong)volwassenen (15+) als ouderen kunnen bij me terecht voor individuele begeleiding bij...


 • Neerslachtigheid
 • Depressieve klachten
 • Paniek
 • Angstklachten
 • Overprikkeling
 • Eetstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Burn-out beeld
 • Aanpassingsproblemen
 • Suicidegedachten
 • Dwangklachten
 • Ziekteangststoornis
 • Verminderd zelfbeeld
 • Assertiviteit
 • Piekeren
 • Slaapmoeilijkheden
 • Relationele moeilijkheden
 • ...


Ik bied sinds juni 2023 geen relatietherapie meer aan. 


Gesprekken kunnen doorgaan in de praktijk alsook online, maar ook in de natuur (wandeltherapie). 


BeroepsgeheimPsychologen hebben beroepsgeheim. Alle informatie die je vertelt valt hieronder. Er wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan zodat je in alle vrijheid kunt spreken. Er zal steeds uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden voor het uitwisselen van gegevens met derden. 

Tarieven

Sinds 01.09.2022 ben ik een geconventioneerde psycholoog, d.w.z. dat je terecht kan voor eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg aan een verminderd tarief (€4 of €11). Dit voor een consult van 45 minuten. 


Tijdens het eerste gesprek wordt geëxploreerd of je hier recht op hebt.Intakegesprek Er wordt een administratieve kost van €20 aangerekend.


Consult van 60 minuten, waarvan 55 min directe tijd= €70


Wandeltherapie (75min)= €90


Eenmalige verslaggeving aan derden is inbegrepen. Voor extra verslaggeving reken ik €40 per uur, dit komt neer op €20 voor een verslag van 1 A4. 

Neuropsychologisch onderzoek


Directe contactmomenten zoals testafname en terugkoppelingsgesprek= €70/uur


Verwerking en verslaggeving= €40/uur


Neem contact op voor meer informatie, hieronder kan u een prijsindicatie terugvinden. Let op, de prijzen zijn afhankelijk van de tijdsinvestering. 


Prijsindicatie:


 • ASI diagnostiek (depressie, angststoornis, ...): €220
 • Dementiescreening: €220
 • Uitgebreid NPO: €370
 • Intelligentieonderzoek: €370
 • Ad(h)d en ASS diagnostiek: €490
 • Combi-onderzoek Ad(h)d en ASS: €550

Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden, mits dit ten minste 12u op voorhand gebeurt. Zie praktische informatie. 


Verzuimvergoeding voor een te laat of niet geannuleerde afspraak= €40

Beschikbaarheid

Koersel Privépraktijk


Maandag - avond tot 21u30

Dinsdag - 9u30 tot 17u

Woensdag - ochtend

Vrijdag - 9u30 tot 17uEr worden geen nieuwe avondbegeleidingen aangenomen.


CLIENTENSTOP voor nieuwe face to face begeleidingenNieuwe aanmeldingen kunnen zich aanmelden voor een ONLINE TRAJECT en WANDELTHERAPIE. Interesse? Je kan zelf een momentje kiezen in mijn online agenda. Bij vragen: zie contactgegevens.Huisartsenpraktijk Mouterij


Donderdag- 9u30 tot 17uEnkel op doorverwijzing van één van de huisdokters van deze praktijk.Maasmechelen


CLIENTENSTOP. Er worden geen nieuwe begeleidingen meer opgestart. Ik werk niet meer in Maasmechelen.


Maak nu zelf online je afspraak!

Cliëntenstop

Er worden voorlopig geen nieuwe face to face begeleidingen meer opgestart.


Nieuwe aanmeldingen kunnen zich aanmelden voor een ONLINE TRAJECT en WANDELTHERAPIE. Interesse? Je kan zelf een momentje kiezen in mijn online agenda. Bij vragen: zie contactgegevens.

Informatie