TIJDELIJKE CLIENTENSTOP

Ik hanteer een voorlopige clientenstop. Nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst genoteerd, het is ongeveer 10- a 12 weken wachten op een eerste afspraak. 


Vanaf juli wordt er wandeltherapie aangeboden. Ideaal om de  wachtperiode voor gesprekstherapie te overbruggen. Meld je nu aan via het contactformulier!

Wandelcoaching blijkt zeer doeltreffend om mensen met burn-out en depressie terug in beweging te krijgen. Wandelen zorgt ervoor dat je uit je hoofd geraakt en terug in contact komt met je lijf. Je komt los van je negatieve gedachtespiraal en krijgt nieuwe energie.

AdemPauze

Adempauze

Wie ben ik

Ik ben Mia Schuermans (°1987). Ik ben klinisch en neuropsychologe. Ik ben moeder van twee kinderen. Ik ben vrouw van een lieve en behulpzame man. Ik ben dochter. Zus. Tante. Meter. Vriendin. Collega. Dierenliefhebber. Foodie. Creatieveling. Mens. ... Zo kan ik nog wel even doorgaan. 


Een aantal jaar geleden heb ik mijn weg gevonden van Maasmechelen -waar ik ben opgegroeid- naar Koersel -waar we nu wonen en leven-. Sinds 2017 doe ik consulten binnen mijn privépraktijk in ons huis. Daarnaast was ik - tot eind 2021- één dag in de week verbonden aan het Medisch Centrum Huisartsen te Maasmechelen. Nu doe ik enkel in Koersel nog consulten. 


Als hulpverlener streef ik naar een goede therapeutische relatie, wederzijds vertrouwen en een op-maat-benadering waarbij je persoonlijke noden en verwachtingen zeer belangrijk zijn. Ik werk voornamelijk vanuit de principes van de cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapy, alsook de emotion focused therapy bij de begeleiding van koppels.

Opleidingen

Basisopleiding


Master klinische psychologie - Katholieke Universiteit Leuven- Diploma behaald op 12-09-2013, onderscheiding


Master Neuropsychologie - Universiteit Maastricht - Diploma behaald op 30-09-2011


Bachelor Cognitieve Psychologie - Universiteit Maastricht- Diploma behaald op 31-08-2010

Verdieping


ACT voor gevorderden, zesdaagse opleiding (Allegre Hasselt) 2019


Minfulnesscoach en Mindfull selfcompassion (Afstandsonderwijs, Allegre respectievelijk) 2018


Interne opleiding 'eetstoornissen' (Centrum Eetstoornissen) 2016


Basisopleiding ACT voor therapeuten (Allegre Hasselt) 2016


Korte training - Omgaan met probleemdrinkers (Educatieve Academie) December 2015


Korte training - Mindful rouwen (Educatieve Academie) December 2015


Jaaropleiding koppeltherapie (Educatieve Academie) 2014-2015


Inleiding in het systeemtheoretisch denken (Interactie academie) September 2014


Workshop: Empowerment, enkele gesprekstechnieken uit de narratieve therapie 2013

Praktische Informatie

Afspraken



Afspraak maken


U kan op eigen initiatief een afspraak maken of na doorverwijzing van uw arts.


Zie hiervoor contactgegevens.


Afspraak annuleren


Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden, mits dit ten minste 24u op voorhand gebeurt. U kan uw afspraak annuleren per telefoon (evt. Sms of voicemail) of e-mail. Voor een te laat geannuleerde afspraak of een no-show wordt een verzuimvergoeding aangerekend. 


Indien je meer dan een kwartier te laat bent op een afspraak wordt de afspraak best verplaatst naar een ander moment. Ook dan gelden bovenstaande regels. 






Verloop begeleiding



Intakefase


Tijdens een eerste gesprek worden de klachten (aard en ontstaan van klachten, evt secundaire klachten) in kaart gebracht.Daarnaast wordt ook naar je levensgeschiedenis en persoonskenmerken gevraagd.


Op het einde van deze eerste afspraak wordt beslist of verdere begeleiding aangewezen lijkt. Ook wordt er een inschatting gemaakt of begeleiding via de conventie (aan een verminderd tarief) mogelijk is. 


Tijdens ons tweede en derde gesprek gaan we dieper in op een aantal belangrijke elementen binnen de leergeschiedenis.


Behandelfase 


Na deze intakefase gaat de meer inzichtgevende begeleiding van start.


Gesprekken vinden idealiter plaats om de twee a drie weken. 


Afrondingsfase


Wanneer de veerkracht beter wordt en de klachten minderen kunnen we overgaan tot ondersteunende opvolging (eenmaal per maand of minder frequent).


Een afrondend gesprek oftewel een evaluatiegesprek in kader van hervalpreventie is altijd aangewezen. 

Klachten


Zowel  (jong)volwassenen (15+) als ouderen kunnen bij me terecht voor individuele begeleiding bij...


 • Neerslachtigheid
 • Depressieve klachten
 • Paniek
 • Angstklachten
 • Overprikkeling
 • Eetstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Burn-out beeld
 • Aanpassingsproblemen
 • Suicidegedachten
 • Dwangklachten
 • Ziekteangststoornis
 • Verminderd zelfbeeld
 • Assertiviteit
 • Piekeren
 • Slaapmoeilijkheden
 • Relationele moeilijkheden
 • ...


Ook voor partnerrelatietherapie kan je contact met me opnemen.  


Bij koppelgesprekken is het aangewezen dat steeds beide partners aanwezig zijn. Transparantie, openheid en vertrouwen zijn zeer belangrijk.


Beroepsgeheim



Psychologen hebben beroepsgeheim. Alle informatie die je vertelt valt hieronder. Er wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan zodat je in alle vrijheid kunt spreken. Er zal steeds uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden voor het uitwisselen van gegevens met derden. 





Tarieven

Sinds 01.09.2022 ben ik een geconventioneerde psycholoog, d.w.z. dat je terecht voor eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg aan een verminderd tarief (€4 of €11).


Tijdens het eerste gesprek wordt geëxploreerd of je hier recht op hebt.



Intakegesprek verloopt steeds binnen de conventie, aan een verminderd tarief. Er wordt een administratieve kost van €20 aangerekend.


Cliënten hebben recht op een beperkt aantal consulten aan het verminderd tarief, waarna - indien mijn agenda er ruimte voor heeft - we overgaan tot vervolgconsulten aan het onderstaande tarief. 


Consult van 50 minuten= €65


Koppelgesprek van 60 minuten = €85


Eenmalige verslaggeving aan derden is inbegrepen. Voor extra verslaggeving reken ik €40 per uur, dit komt neer op €20 voor een verslag van 1 A4. 

Neuropsychologisch onderzoek


Intakegesprek= €70


Directe contactmomenten zoals testafname en terugkoppelingsgesprek= €65/uur


Verwerking en verslaggeving= €30/uur


Neem contact op voor meer informatie, hieronder kan u een prijsindicatie terugvinden. Let op, de prijzen zijn afhankelijk van de tijdsinvestering. 


Prijsindicatie:


 • ASI diagnostiek (depressie, angststoornis, ...): €150
 • Dementiescreening: €150
 • ASII diagnostiek persoonlijkheid: €300
 • Uitgebreid NPO: €330
 • Intelligentieonderzoek: €330
 • Ad(h)d en ASS diagnostiek: €400
 • Combi-onderzoek AS(h)d en ASS: €460

Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden, mits dit ten minste 24u op voorhand gebeurt. Zie praktische informatie. 


Verzuimvergoeding voor een te laat of niet geannuleerde afspraak= €40

Beschikbaarheid

Koersel


Maandag - avond tot 21u30

Dinsdag - 9u30 tot 17u

Donderdag - 9u30 tot 17u

Vrijdag - 9u30 tot 17u


Aanmeldingen komen op een wachtlijst te staan. 

Er worden geen nieuwe aondbegeleidingen aangenomen. 



Woensdag 

=

Mamadagje

Maasmechelen


CLIENTENSTOP. Er worden geen nieuwe begeleidingen meer opgestart. Ik werk niet meer in Maasmechelen.


Aanmelden wachtlijst gesprekstherapie en wandelcoaching